Català | Castellano

C/ Barcelona 12-14, 1º 1ª
08301 Mataró (Barcelona)
Tel.: 678 17 63 31 / 93 015 41 34
info@psicologiajdegea.com
     PSICOPEDAGOGIA
DEPARTAMENT DE PSICOPEDAGOGIA

REEDUCACIONS PSICOPEDAGÒGIQUES:
 

Des del Gabinet oferim reeducacions psicopedagògiques específiques per als trastorns d'aprenetatge.
Aquestes sessions de reeducació estan destinades a nens i a joves amb dificultats concretes d'aprenentatge, així com la falta de planificació i organització del temps i les tècniques d'estudi.

Els trastorns d'aprenentage que atenem són els següents: 

 
  • Trastorn per Dèficit d’ Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDA) o (TDAH).
  • Dislèxia.
  • Disortografia.
  • Disgràfia.
  • Discalcúlia.
  • Altres dificultats vinculades amb les àrees de: atenció, concentració, percepció viso-espaial, memòria, comprensió verbal, raonament lògic, abstracció, raonament matemàtic i lateralitat creuada.

 
www.psicologiajdegea.com | Avís legal | info@psicologiajdegea.com