Català | Castellano

C/ Barcelona 12-14, 1º 1ª
08301 Mataró (Barcelona)
Tel.: 678 17 63 31 / 93 015 41 34
info@psicologiajdegea.com
     LOGOPÈDIA

DEPARTAMENT DE LOGOPÈDIA

Trastorns i alteracions més freqüents que treballem des del Gabinet:

 

- ALTERACIONS DEL LLENGUATGE ORAL:

     - Retard del Llenguatge.

     - Trastorn Específic del Llenguatge.

- ALTERACIONS DEL LLENGUATGE ESCRIT:

     - Dificultats en la lectoescriptura.

     - Dislèxia.

     - Disgrafia.

     - Disortografia.

- ALTERACIONS DE LA PARLA:

     - Dislàlia: Dificultats d'articulació dels sons.

     - Disfèmia: Dificultats de fluència en la parla.

- ALTRES PATOLOGIES PER REFORÇAR L'APRENENTATGE:

     - TDAH.

     - Trastorns de l'espectre autista.

     - Sordesa

- DEGLUCIÓ ATÍPICA I RESPIRACIÓ ORAL.

- ALTERACIONS NEUROLÒGIQUES ADQUIRIDES:

     - Afàsies.
    - Disàrtries.
    - Disfàgies.

- TALLERS DE MEMÒRIA PER A ADULTS.


- SERVEI DE TERÀPIA MIOFUNCIONAL:


El Servei de Teràpia Miofuncional consisteix  en un procés que té com a objectiu l’adequació o la viabilitat de les funcions orals (RESPIRACIÓ - SUCCIÓ - DEGLUCIÓ - MASTICACIÓ – PARLA) en pacients de totes les edats i en les més diverses disfuncions orofacials.

Els hàbits com (succió digital, interposició labial i lingual, respiració oral, onicofàgia) són tractats en conjunt amb tractaments d'ortodòncia infantil. Els serveis de Logopèdia tracten a persones de qualsevol edat, sigui quin sigui l'origen que desencadena els seus trastorns de comunicació i funcions associades.

 

METODOLOGIA DEL SERVEI DE LOGOPÈDIA

 
  • Entrevista inicial amb els pares o l'adult amb demanda d’assessorament o tractament de nens i adolescents amb necessitat de suport logopèdic.
  • Avaluació i disseny d’un programa d’intervenció específic per cada pacient.
  • Intervenció logopèdica individualitzada.
  • Coordinació amb altres professionals (mestres, metges, psicòlegs) i la família per realitzar un treball de manera coordinada per ajudar i millorar les dificultats que afectin a la comunicació i aprenentatge dels nens i adolescents.
  • Entrevistes periòdiques de seguiment amb els pares per a avaluar l’evolució del tractament i donar suport i orientació a les qüestions que es plantegen referents als infants.
  • Alta: Es donarà finalitzada la intervenció quan s’aconsegueixin els objectius proposats. Aquests objectius seran flexibles i s’aniran ajustant i reformulant segons els controls d’avaluació.
 
www.psicologiajdegea.com | Avís legal | info@psicologiajdegea.com