Català | Castellano

C/ Barcelona 12-14, 1º 1ª
08301 Mataró (Barcelona)
Tel.: 678.17.63.31 / 93.013.81.84
info@psicologiajdegea.com
     PSICOLOGIA
DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

 - PSICOLOGIA CLÍNICA:
   
  Psicologia Infantil i Juvenil (teràpia infantil i per a joves):     
  
  Avaluació i diagnòstic en
:
 • Trastorns de l’aprenentatge
 • ​Trastorns per dèficit d’atenció amb hiperactivitat.
 • Trastorns de conducta.
 • Trastorns de l’eliminació.
 • Trastorns de l’estat d’ànim.
 • ​​Trasastorns d’ansietat.
 • Trastorn obsessiu - compulsiu.
 • Trastorn de la conducta alimentària.
 • Trastorns psicòtics.
 • Superdotació.
 • Retard mental
 • Trastorns de la son.
​​Psicologia d'adults:

   Diagnòstic i Tractament: 
 • Trastorns d’ansietat.
 • ​Depressions i manies.
 • Esquizofrènies i altres psicosis.
 • Trastorns de personalitat.
 • Trastorns de l’alimentació i de la imatge corporal.
 • Trastorns de la conducta sexual i problemes de parella.
 • Drogodependències i altres addiccions.
 • Trastorns en l’envelliment.

- NEUROPSICOLOGIA:
 
La neuropsicologia és una disciplina que estudia els efectes d’una lesió cerebral que afecta a les capacitats cognitives, psicològiques, emocionals i conductuals de les persones. Aquestes lesions poden ser causades per:
 • Tumors cerebrals o ictus.
 • Demències: Alzheimer, Parkinson, etc.
 • Traumatismes cranioencefàlics.
 • Epilèpsia i hidrocefàlies.
 • Discapacitats intel·lectuals.
 • Esclerosis múltiple, càncers i lupus.
 • Síndrome Químic Múltiple, Fatiga Crònica i Fibromiàlgia.
 • Depressió i ansietat.
 • Problemes de memòria i d’atenció, entre altres.
Què cal fer en aquests casos? Cal fer un diagnòstic, per després donar pautes conductuals i estratègies per a mantenir l’autonomia i fer un programa de rehabilitació, estimulació cognitiva i/o tallers de memòria.
 
En alguns casos, també cal fer una valoració del grau de discapacitat o la revisió del mateix.
 
 
PSICOLOGIA FORENSE: 
La Psicologia Forense es una especialitat de la psicologia. El psicòleg forense emet informes que poden ser utilitzats com a prova en un procés judicial, aportant informació necessària en el context que s'ha sol·licitat. En definitiva, assessorant l'estament jurídic sobre una petició concreta.
 
ÀMBITS D'INTERVENCIÓ

FAMÍLIA
 • Plans de Parentalitat.
 • Guarda i custòdia dels menors.
 • Establiment de sistemes de contacte i seguiment.
 • Valoració canvis per modificacions de mesures.
 • Adopció, impugnació de tuteles.
 • Efecte psicològic de la separació o divorci.
 • Processos de nul·litat del matrimoni.
 • Valoració-Privació de la pàtria postestat.
 • Prorègim de visites.
 • Processos d'emancipació de menors d'edat.
CIVIL
 • Incapacitats legals
 • Internaments psiquiàtrics voluntaris/involuntaris
 • Esterilització de discapacitats
 • Capacitat testamentària i impugnació de testaments
 • Valoració de seqüeles psicològiques
 • Canvis de sexe

TERÀPIA ON-LINE:
És un servei que permet als nostres pacients la possibilitat de seguir un tractament psicoterapèutic amb el seu professional de referència a través de l'ordinador. Si per motius aliens a la teràpia (ja sigui un viatge, per motius laborals, etc.) no pot seguir la consulta presencial al centre, l'equip de professionals del Gabinet Psicològic JUDITH DE GEA ofereix una consulta online (Skype).
 
BENEFICIS PER AL PACIENT:
 • No necessita desplaçar-se.
 • Guanya temps
 • Augmenta la seva disponibilitat
 • Estalvia costos
 • Guanya en predisposició i fidelitat
 
 
www.psicologiajdegea.com | Avís legal | info@psicologiajdegea.com